Banen en verhuur

Onderhoud

Na gebruik van de banen, dient u de baan te slepen met het sleepnet. Wijze van slepen staat aangegeven bij de banen (slakvorm). 
De banen hoeven niet meer gesproeid te worden.  Verdere gebruiksaanwijzingen zullen op het infobord worden gehangen. 

All weather

In periode van vorst/sneeuw: Ondanks het feit dat onze banen in principe het hele jaar bespeeld kunnen worden, zijn er uitzonderingen:
Als er ijs of sneeuw op de banen ligt, mag er niet getennist worden. Het is niet toegestaan om sneeuw of ijs van de banen te verwijderen.
De baan wordt hierdoor beschadigd.  Indien er vorst in de grond zit, maar de toplaag niet bevroren is, kan het zijn dat de baan “papperig” is.
Dit komt omdat het vocht in de toplaag niet weg kan. In dat geval mogen de banen niet gebruikt worden. Bij twijfel, even contact opnemen met bestuur.

Lichtinstallatie

Sinds november 2023 zijn onze banen uitgerust met LED verlichting. Een handleiding hiervan is te vinden op onze website via: Uitleg LED 

Verhuur

Het is, alleen voor onze leden, mogelijk de banen en het clubhuis te huren voor een groepsactiviteit.
De activiteit moet wel te maken hebben met tennis.
Het verzoek hiervoor, dient te worden ingediend bij het bestuur.
Zij nemen besluit over de eventuele verhuur.