Lidmaatschap

Aanmelden nieuw lid

Neem contact op met Antoon Thijs via email: [email protected]
Om lid te worden van TV de Heerlijkheid dien je je aan te melden via het pdf inschrijfformulier.  

Je kunt het betreffende formulier met een recente originele pasfoto (35x45 mm), voorzien van naam en geboortedatum, sturen naar de ledenadministratie.
Wanneer het bedrag voor de contributie van je rekening is afgeschreven ben je lid van TV de Heerlijkheid en word je aangemeld bij de KNLTB.
In afwachting van uw KNLTB pasje is het mogelijk om een tijdelijke pas te krijgen, via de ledenadministratie. Zodra het officiële tennispasje binnen is, krijg je een berichtje dat je het pasje op kunt halen.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden.

Toelatingscommissie

Deze kan bij aanmelden van nieuwe leden een uitspraak doen over het al dan niet toelaten van het nieuwe lid. 

Wijzigen Lidmaatschap

Geef wijzigingen in je persoonsgegevens en/of adresgegevens en/of e-mailadres door aan Antoon Thijs via e-mailadres: [email protected]

Opzeggen Lidmaatschap

Mocht je besluiten je lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen, dan dien je dit uiterlijk vóór 1 december van het lopende contributiejaar, schriftelijk aan Antoon Thijs ([email protected]) door te geven. Restitutie van contributie is in geen enkel geval mogelijk.