Lidmaatschap

Aanmelden nieuw lid

Om lid te worden van TV de Heerlijkheid kun je je aan melden via dit inschrijfformulier.
Mocht je naar aanleiding van het inschrijfformulier nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Anton Thijs ([email protected]

Na een aantal dagen ontvang je via de ledenadministratie een welkomstmail met de benodigde informatie. Daarna ben je automatisch lid van onze vereniging. 

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden.

Toelatingscommissie

Deze kan bij aanmelden van nieuwe leden een uitspraak doen over het al dan niet toelaten van het nieuwe lid. 

Wijzigen Lidmaatschap

Geef wijzigingen in je persoonsgegevens en/of adresgegevens en/of e-mailadres door aan Anton Thijs via e-mailadres: [email protected]

Opzeggen Lidmaatschap

Mocht je besluiten je lidmaatschap van onze vereniging te beëindigen, dan dien je dit uiterlijk vóór 1 december van het lopende contributiejaar aan te geven door een email te sturen naar: [email protected].
Restitutie van contributie is in geen enkel geval mogelijk.