Contributie

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Dat geldt ook voor het lidmaatschap.

Leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn noemen we senioren. Alle anderen noemen we junioren.

Aan het begin van het kalenderjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin de contributie voor dat jaar wordt vastgesteld.
Voor 2023: 

  Studenten   €   70,00
  Senioren      € 135,00

 
Je kunt een “machtiging automatisch betalen” afgeven voor de betalingen aan TV de Heerlijkheid. 
Begin maart wordt de contributie afgeschreven. Leden die geen “machtiging automatisch betalen” hebben gegeven, ontvangen een factuur voor de contributie.

Indien je na 1 juli lid wordt geldt de volgende contributie:

     
  Senioren      € 80,00