TV de Heerlijkheid lid Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel

08 maart 2024


Zoals besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering is onze tennisvereniging lid geworden van de Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel. 

Zo hopen wij een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van de dorpswinkel.
Voor ons is de Spar een belangrijke bron van het inkopen van onze voorraden.
Zonder de dorpswinkel zullen wij onze 'inkoop' elders moeten doen.
Stijgende kosten kunnen hier het gevolg van zijn. En dit voorkomen wij graag. 

Nieuwscategorieën